Warning: include(reklama.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dobojcaf/stari.dobojcaffe.com/index.php on line 2

Warning: include(reklama.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dobojcaf/stari.dobojcaffe.com/index.php on line 2

Warning: include(): Failed opening 'reklama.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php72/usr/share/pear') in /home/dobojcaf/stari.dobojcaffe.com/index.php on line 2
Finansiranje organizacija civilnog društva iz budžeta - Dobojcaffe

Finansiranje organizacija civilnog društva iz budžeta

Istaknuto Finansiranje organizacija civilnog društva iz budžeta

 

 

Centar za promociju civilnog društva organizuje konsultacije o finansiranju organizacija civilnog društva (OCD) iz javnih sredstava 22.11.2016. u Doboju, u zgradi bivšeg Doma vojske (skupštinska sala), ul. Cara Dušana bb, sa početkom u 12:00 sati.

Ovo je četrnaesti u seriji konsultativnih sastanaka, koji se održavaju u 18 gradova u BiH.

Povod za organizaciju konsultacija sa OCD nalazimo u činjenici da je pitanje finansiranja udruženja i fondacija iz budžeta opterećeno mnogim kontroverzama i dilemama. Često visoka izdvajanja u ove svrhe su praćena sve naglašenijim zahtjevima za transparentno i odgovorno trošenje sredstava poreznih obveznika. Mediji izvještavaju o netransparentnom trošenju budžetskih sredstava, nedovoljno jasnim strateškim ciljevima i javnim politikama, koje se dodijeljenim grantovima žele ostvariti. Također, postoji negativna percepcija bh. javnosti o udruženjima i fondacijama kao korisnicima grantova.

Na sastanku će se razmijeniti iskustva i saznanja, te napraviti uvid u aktuelne prakse načina finansiranja OCD od strane institucija, kako bi odgovorili na pitanje da li je i u kojoj mjeri finansiranje iz budžeta imuno na nezakonitosti i zloupotrebe, te utvrditi da li proces finansiranja treba organizirati drugačije.

Ovaj oblik direktnih konsultacija sa OCD širom BiH ima za cilj pokretanje novih inicijativa prema predstavnicima vlasti o ključnim pitanjima za razvoj civilnog društva u zemlji.

Centar za promociju civilnog društva je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, čija je misija promocija i razvoj civilnog društva u BiH. CPCD djeluje na području BiH već 20 godina i radi na izgradnji institucionalnog dijaloga i saradnje između vladinih institucija i OCD na svim razinama vlasti u BiH.

 

 

Zadnji put promjenjenutorak, 22 Novembar 2016 18:08